Værdigrundlag

Vores kerneværdier i det daglige arbejde er tre begreber (rækkefølgen er prioriteret, idet vi vægter mennesket først):
  • Værdighed
  • trivsel
  • faglighed
Vi afholdt et todages internat, hvor vi blandt andet talte om værdier, vi kan arbejde efter i hverdagen. Oplægget hertil var, at vi sammen skulle finde tre værdier, som gav mening at arbejde efter, og som ville komme beboerne til gavn. Når man, som vi, arbejder i relationer i mødet mellem mennesker, er det vigtigt at reflektere over selve mødet og udfaldet heraf. Desuden var det vigtigt for os, at vi skulle finde en fælles overordnet forståelse af værdierne, så vi ikke taler forbi hinanden, når vi reflekterer. Efterfølgende til et personalemøde, gav vi hver især vores bud på tre værdier og sammen valgte blandt dem de tre, der gav mest mening for alle. Det var meget interessant og givende, at høre fra hver især hvad vi vægter i arbejdet og især hvordan vi definerer, hvad vi lægger i ordene.

Derfor arbejder vi med tre værdier (værdighed, trivsel og faglighed). Gennem vores refleksioner over værdierne og italesættelse heraf, kan vi ændre vores adfærd over for beboerne. Vi har førhen erfaret, hvor stor en virkning det kan have på beboerne, at medarbejderne ændrer deres adfærd. Vi håber, at vi med dette tiltag, kan medvirke til en positiv forandring af beboernes adfærd.
 

Værdighed: Et svært begreb. Vi definerer begrebet som at blive mødt med respekt og anerkendelse, for derigennem at blive hjulpet til at kunne gå med rank ryg/oprejst pande, og få øget selvværd/selvtillid, fornemmelsen af at ”jeg er nogen”, ”jeg har rettigheder”, ”jeg anerkendes/accepteres, som det menneske jeg er”.

Trivsel: Det handler i bund og grund om velvære. Er der trivsel, er der velvære. Når vi møder beboerne, ser vi det som vores opgave, at beboeren trives i mødet. Det kan synes som et ideal, der kan være svært at opnå, men ikke desto mindre er det vores sigte. Der er naturligvis mange situationer, hvor vi ikke når målet, da vi er mennesker og vores grundstemning er skiftende, hvorfor udgangspunktet kan være af en sådan karaktér, at der ikke kan skabes trivsel i mødet/situationen. Vi bruger megen tid, på at reflektere for derigennem at blive bedre og bedre til at nå vores mål.

Faglighed: Vi har erfaret, at vores faglighed ikke er ligetil at beskrive; hver medarbejder har sin helt egen definition af begrebet. Vi antager, at hver enkelt medarbejders faglighed er influeret af hans/hendes personlige værdier. Det er derfor nærmest umuligt at definere entydigt, hvad faglighed er for os. Begrebet faglighed beskrives derfor overordnet herefter. Vi forsøger, at arbejde efter et fælles, fagligt udgangspunkt (fagligt=med afsæt i vores fag (her tværfagligt)), med et højt niveau af medmenneskelighed, empati og forståelse for individets rettigheder”.

Bofællesskabet mette marie
Hyltebjerg Allé 73-75
2720 Vanløse
genveje:
Kontakt Privatlivs- og cookie-deklaration
GDPR oplysningspligt
Log ind
links:

Selveje Danmark
Download et gratis program, der læser indholdet på hjemmesiden højt:
adgangforalle.dk
Bofællesskabet mette marie | Hyltebjerg Allé 73-75 | 2720 Vanløse | Tlf.: 38 76 13 75