Metoder

Herunder resuméres vores arbejdsmetode meget kort. Er du interesseret i at læse en mere detaljeret beskrivelse, kan du læse vores metodebeskrivelse ved at klikke hér.

Vi arbejder differentieret i forhold til den enkelte og dennes sociale udfordringer, med stor sans og respekt for den enkeltes unikke karaktér.

Den rigtige boforanstaltning, omsorg, støtte, tryghed og harm reduction kan medvirke til en forhøjet livskvalitet for beboeren, selvom den grundlæggende lidelse fortsat eksisterer.

Opgaverne i arbejdet er situations-, miljø- og personafhængige, hvorfor det er nærliggende at inddrage beboeren, dennes erfaring og personlige forståelse af livskvalitet i en ligeværdig dialog. Brugerindflydelse er derfor en væsentlig faktor i vores pædagogiske arbejde.

I arbejdet lægges der især vægt på:

  • omsorg
  • relationsdannelse
  • forebyggelse af konflikter
  • at beboeren behandles med respekt og værdighed
  • at hver dag er en god, tryg og meningsfuld dag
  • at aktiviteter tager afsæt i beboerens egne behov og ønsker
  • at vi har det sjovt
frihed
Om begrebet frihed skrev Stuart Mill, at "mennesket skal have frihed til at gøre, hvad det har lyst til, så længe det ikke skader andre" - og den formulering læner vi os op ad i arbejdet med Mette Maries beboere.

Alle mennesker har behov for at blive set og anerkendt som selvstændige individer, med hver deres opfattelse af, hvad der er det rigtige for dem. På Mette Marie arbejder vi altid på at møde beboeren, hvor han er, (krav, behov - indretter huset derefter, men) naturligvis med respekt for, at der er femten andre beboere, der også skal være plads til.
skadesreduktion
På Mette Marie arbejder vi skadesreducerende i videst mulige omfang.

Skadesreduktione er mange forskellige ting det handler blandt andet om: mad tre gange om dagen, nyt "værktøj", rent vand, læge/tandlæge/fodterapeut med mere og støtter i at følge op på behandling, konfliktnedtrappende, rolige omgivelser, plads til alle,
neuropsykologi- pædagogik
Bofællesskabet mette marie
Hyltebjerg Allé 73-75
2720 Vanløse
genveje:
Kontakt Privatlivs- og cookie-deklaration
GDPR oplysningspligt
Log ind
links:

Selveje Danmark
Download et gratis program, der læser indholdet på hjemmesiden højt:
adgangforalle.dk
Bofællesskabet mette marie | Hyltebjerg Allé 73-75 | 2720 Vanløse | Tlf.: 38 76 13 75