Hvordan bliver man beboer?

Bofællesskabet Mette Marie er et bosted for dobbeltdiagnosticerede borgere (sindslidende med misbrug) i aldersgruppen 35-60 år

Indstilling tiil Bofælleskabet Mette Marie sker via:

Københavns kommune
Socialforvaltningen
Mål og rammekontoret for voksne
Bernstorffsgade 17, 4. sal
1592 København V

Der samarbejdes med alle, for beboeren relevante instanser, for eksemple Københanvns kommune, hospitaler, distriktspsykiatriske centre, misbrugscentre, socialcentre, apoteker, banker, læger, tandlæger, familier, venner, tidligere medpatienter, naboer, den lokale grundejerforening med flere.
Bofællesskabet mette marie
Hyltebjerg Allé 73-75
2720 Vanløse
genveje:
Kontakt Privatlivs- og cookie-deklaration
GDPR oplysningspligt
Log ind
links:

Selveje Danmark
Download et gratis program, der læser indholdet på hjemmesiden højt:
adgangforalle.dk
Bofællesskabet mette marie | Hyltebjerg Allé 73-75 | 2720 Vanløse | Tlf.: 38 76 13 75